تلفن تماس : 09124249741, 02144151435 , 07644422609 , 076444202 gbha2001@yahoo.com
نشان اطمینان

رزرو های اینترنتی این وب سایت مورد تایید شبکه رزرواسیون مهر می باشد.
جزئيات خبر

سامانه رزرواسیون مهر خدمات خود را به چندین وب سایت ارایه می نمایید و گستردگی توزیع خدمات خود و همکاری هتلهای برجسته کشور از دلایل اعتماد به این وب سایت می باشد لیست وب سایتهای همکار در زیر آمده است.

- وب سایت اصلی سامانه رزرواسیون مهر

http://www.egardesh.com

- گروه هتلهای شیراز

 http://www.ShirazHotels.org

- گروه هتلهای اردبیل و سرعین

http://www.ArdabilHotels.org

- گروه هتلهای کیش

http://www.KishHotels.org

- گروه هتلهای مشهد

http://www.MashhadHotels.org

- گروه هتلهای اصفهان

http://www.EsfahanHotels.org

- گروه هتلهای تهران

http://www.TehranHotels.org

- گروه هتلهای مازندران

http://www.MazandaranHotels.org